Vi kan håndtere alt fra nybygning af et legehus til Odense Universitets hospital. Det er ikke størrelsen men…..bla…bla